Planowane otwarcie wyciągów w nadchodzący weekend
9-10.12.2017:

-Kolej Linowa Korbielów Parking – Szczawiny,

-Wyciągi V i VI Hala Miziowa – Szczawiny,

-Wyciąg VII Pilsko – Hala Miziowa.